W świecie nowoczesnych technologii – ekran dotykowy

Ekrany dotykowe są wyświetlaczami, z których można korzystać poprzez dotyk. Zasady

działania danego ekranu dotykowego uwarunkowane są jednak przez zastosowaną

technologię budowy. Dowiedz się jakie są podstawowe technologie budowy i zasady działania

ekranów dotykowych.

 

Tradycyjne narzędzia sterowania urządzeniami służącymi nam do pracy i komunikacji, tj. klawiatura oraz myszka komputerowa coraz szerzej ustępują pola ekranom dotykowym. Te nowoczesne rozwiązanie technologiczne polegające na wydawaniu poleń urządzeniom za pomocą dotyku stoowane jest m.in. w telefonach komórkowych, komputerach, czy systemach obsługi klientów. Poniżej przedstawiamy w skrócie budowę i zasady działania tego typu ekranów.

 

Jak ekran rozpoznaje dotyk?
Niezależnie od zastosowanej technologii budowy ekranu system elektroniczny powinien ustalić miejsce dotknięcia ekranu i wysłać tą informację do jednostki sterującej. Ta porównuje otrzymaną informację z wcześniej zaprogramowanymi danymi i gdy wartości są zgodne uruchamiana jest wybrana funkcja. Na rynku dostępne są także ekrany dotykowe funkcjonujące w technologii multitouch, która umożliwia obsługiwanie kilku dotknięć powierzchni ekranu jednocześnie.

 

Główne technologie budowy oraz zasady działania

Najczęściej spotykanymi technologiami w budowie ekranów dotykowych są te oporowe i pojemnościowe.

Ekran wykorzystujący technologię zmiany oporu elektrycznego funkcjonuje poprzez zwarcie ze sobą dwóch warstw przewodzących, a powstałe w ten sposób napięcie jest analogową reprezentacją miejsca dotyku, która przez właściwy kontroler przetwarzana jest na sygnał cyfrowy przesyłany do sterownika.

Ekran wykorzystujący technologię zmiany pojemności elektrycznej składa się z dwóch warstw szkła. Między nimi znajdują są czujniki, które rejestruj zmianę pojemności elektrycznej wywołaną dotknięciem ekranu, a następnie informacja ta wysyłana jest do sterownika.

 

Pozostałe warianty stosowanych technologii budowy ekranów
Na rynku dostępne są ponadto ekrany akustyczne, optyczne i ultradźwiękowe.

Do budowy ekranu dotykowego akustycznego wykorzystuje się czyste szkło, a na jego brzegach zatapia się cztery przetworniki piezoelektryczne, które przetwarzają powstałe na wskutek dotknięcia zaburzenia fali akustycznej dźwięki na sygnał cyfrowy. Po porównaniu ich w kontrolerze z zaprogramowaną matrycą przekazywane są do sterownika, jako informacja o miejscu dotknięcia ekranu.

Ekran dotykowy optyczny z kolei wykonany jest ze szkła, a w jego brzegach umieszczone są diody, które emitują promień podczerwieni. Na przeciwko diod znajdują są czujniki reagujące na podczerwień. Dotknięcie ekranu skutkuje zablokowaniem przesyłu promienii podczerwieni zarejestrowanych przez kontrolera na podstawie odczytów sensorów podczerwieni. Przetworzone następnie na sygnał cyfrowy przekazywane są do sterownika.

Ekran w technologii ultradźwiękowej natomiast posiada obszar roboczy przedmiotowego ekranu wykonany ze szkła, w którego brzegach umiejscowione są przetworniki emitujące i odbierające sygnały ultradźwiękowe. W skutek dotknięcia ekranu zostają zakłócone fale ultradźwiękowe, które odczytuje kontroler i po przetworzeniu na sygnał cyfrowy przesyła je do sterownika.